Książka - Artykuły własne

Książka

QUO VADIS HOMINE ? – DOKĄD IDZIESZ CZŁOWIEKU?

Książka ta ma charakter apokaliptyczny.

Słowo „apokalipsa” bierze swoje źródło w greckim apokalypsis („apo” – z dala od czegoś; „kalypto” – zakrywać, zasłaniać),

co znaczy objawienie, usunięcie tego, co zakryte.

Ta książka jest odsłonięciem Bożych tajemnic, które z całą mocą przedstawiają prawdę o człowieku, obejmując jego wymiar duchowy i psychologiczny.

Czytaj  więcej: plik pdf

Script logo